Slovensko patrí medzi 30 najtransparentnejších realitných trhov sveta a zároveň je ôsmou krajinou s najvýraznejším zlepšením.

Miera transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami sa celosvetovo pomaly ale stabilne zlepšuje.

July 12, 2018

Dôvodom je stále väčší podiel nových technológií a taktiež sprísňovanie nových reforiem a predpisov. Vlády po celom svete postupne na realitných trhoch usilujú o stále väčšiu transparentnosť. Významnými zmenami tak vychádzajú v ústrety požiadavkám zo strany investorov i verejnosti. 

Najtransparetnejšími sú európske krajiny na čele s Veľkou Britániou. V tesnom závese je Austrália a USA. Slovensko zaznamenalo jeden z najväčších posunov v rebríčku a na 27. mieste* predbehlo Maďarsko (28. miesto), či Luxembursko (32. miesto). Za susedným Českom alebo Poľskom zaostáva o 4 respektíve 7 miest. 

Za posledných 20 rokov, kedy spoločnosť JLL pravidelne každé dva roky uverejňuje výsledky Global Real Estate Transparency Indexu, sa zvýšila miera regulácií a dostupnosti dát, čo viedlo k postupnému zlepšovaniu miery transparentnosti. Od roku 2016 zaznamenalo 85 zo 100 sledovaných krajín zlepšenie, pričom rastúci vplyv technológií môže do budúcna tento pozitívny trend ešte posilniť.

Ján Bošácky, Vedúci oddelenia prieskumu trhu JLL, hovorí: „Inštitúcie na Slovensku zavádzajú opatrenia a regulácie s cieľom zvýšiť konkurenčné postavenie krajiny a produktivitu podnikateľského prostredia. Firmy aj investori totiž stále viac vyžadujú štandardizáciu dát.“

V Európe bol ťahúňom stredovýchodný región (CEE), ktorý postupne dobieha krajiny západnej Európy. Srbsko a Slovensko sa nachádzajú v top 10-tke krajín s najvýraznejším zlepšením. Transparentnosť Slovinska, či Rumunska sa tiež zlepšuje. Naopak Poľsko, Česká republika a Maďarsko, ktoré v minulom rebríčku „ťahali“ CEE región, si tento rok celosvetové hodnotenie o niečo málo pohoršili. **

Rudolf Nemec, Oddelenie investičného poradenstva JLL, dodáva: „Pre investorov, ktorí investujú do komerčných nehnuteľností je kľúčových niekoľko faktorov. Počnúc práve transparentnosťou, ktorá má vplyv na atraktivitu a celkový obraz realitného trhu danej krajiny, až po konkrétne špecifiká ako lokalita v rámci Slovenska, ekonomická sila, lokalita budovy, zazmluvnené nájomné zmluvy a podobne. Čoraz zvyšujúca sa transparentnosť realitného trhu na Slovensku priťahuje viac investorov, čím sa môže zvýšiť celkový preinvestovaný objem prostriedkov do komerčných nehnuteľností.“

Technológie ako záruka transparentnosti

Transparentnosť realitných trhov sa po celom svete pomaly hýbe správnym smerom a mnoho krajín vrátane Indie, Číny a Turecka v súčasnosti dosahuje vrchol svojej transparentnosti. Pozitívnou reguláciou prešiel napríklad aj Dubaj, ktorý chce touto cestou prilákať väčší objem zahraničných investícií. Na druhej strane, napriek tomu, že bol v posledných rokoch dosiahnutý pokrok, sú pre zaistenie transparentnosti trhov potrebné ďalšie iniciatívy ako napríklad rozvoj technológií - blockchain, maklérske aplikácie alebo otvorené dáta, ktoré môžu pomôcť najmä polotransparentným trhom.

Najvýznamnejšie závery indexu GRETI 2018

• Pokrytie indexu bolo rozšírené na 158 metropolitných oblastí. Väčšina krajín s vysokou transparentnosťou ako je Spojené kráľovstvo, Nemecko, Austrália a Kanada, má trvale vysokú transparentnosť aj mimo najväčších miest, ale napríklad Spojené štáty vykazujú relatívne značný rozdiel medzi jednotlivými oblasťami v dôsledku federálnej formy správy a rozdielu v dostupnosti dát.

• Do indexu bola po prvýkrát zahrnutá aj transparentnosť udržateľnosti a pokrytie bolo po prvýkrát rozšírené z 37 na 100 krajín.

• Najtransparentnejšími realitnými trhmi sveta sa už tradične stali anglicky hovoriace krajiny. Tesne ich nasledujú trhy vyznačujúce sa špičkovými technológiami, ako napríklad Holandsko. To sa v rebríčku umiestnilo na šiestej pozícii a dosiahlo tak celkovo najvýraznejšie zlepšenie. Švédsko sa medzi najtransparentnejšími trhmi zaradilo vôbec po prvýkrát.

• Londýn sa vďaka umiestneniu na prvom mieste stal najtransparentnejším realitným trhom sveta, čo potvrdzuje jeho pozíciu obľúbenej destinácie pre globálny kapitál. Los Angeles, Sydney, San Francisco a New York City sa umiestnili v Top 5.

• Vysoko transparentné trhy síce majú vysoké štandardy, súčasne sa ale potýkajú s najväčšími výzvami.

• K transparentnosti smerujú taktiež veľké ekonomiky v rozvojových krajinách. Budú ďalšou veľkou príležitosťou? Najľudnatejšie ekonomiky sveta ako sú Čína, Indonézia, Rusko, India, Brazília, Mexiko, Turecko či Thajsko (dokopy tvoria polovicu svetovej populácie) sa v súčasnosti nachádzajú na vrchole transparentnosti. Týchto osem krajín dosiahlo v nedávnych prieskumoch značného, ale nie dostatočného zlepšenia. Potrebné sú ďalšie regulácie, ktoré ich v rebríčku posunú na želané pozície.

• 85% trhov zaznamenalo pozitívny posun v miere transparentnosti, ale zmena je stále príliš pomalá vzhľadom k tomu, že investori a firmy požadujú omnoho vyššie štandardy.

• Prop-tech má potenciál byť v budúcnosti najväčšou hnacou silou transparentnosti realitných trhov. Dopad nových technológií vyvoláva otázky o kvalite, konzistencii a prístupu k dátam.

• Zdieľanie pracovného prostredia (coworking) zaznamenáva celosvetovo značný rast, čo by mohlo zťažiť sledovanie celkovej dynamiky trhu. Stane sa rast flexibilného pracovného prostredia kompromisom k transparentnosti?

*   V roku 2014 sa Slovensko umiestnilo na 32. mieste a v roku 2016 na 29. mieste.

** Krajiny CEE regiónu v roku 2016  obsadili nasledovné priečky: 13. - Poľsko, 20. - Česká republika, 26. - Maďarsko, 29. - Slovensko a Rumunsko uzatváralo 30-tku najlepších na 30. priečke. V danom roku sa Slovensko a Rumunsko po prvýkrát posunuli medzi transparentné trhy.

GRETI 2018

Jedenásty Index Global Real Estate Transparency (GRETI) spoločnosti JLL a LaSalle Investment Management pokrýva 100 trhov komerčných nehnuteľností a na základe 186 faktorov sleduje ich transparentnosť. 85% sledovaných trhov zaznamenalo v posledných dvoch rokoch zlepšenie, ktoré koreluje s väčším objemom priamych zahraničných investícií a zvýšenou aktivitou korporátnych nájomcov.

Zahraniční investori a globálne korporácie tlačia na reformy, ktoré zvyšujú transparentnosť miestnych trhov. Vlády jednotlivých krajín si uvedomujú, že nízka transparentnosť trhového prostredia negatívne ovplyvňuje výšku investícií, dlhodobý ekonomický rozvoj a kvalitu života obyvateľov daného štátu. Návštívte webovú stránku www.jll.com/greti, kde nájdete kompletný rebríček GRETI 2018 a celý prieskum s možnosťou prehliadania interaktívnej štatistiky a multimediálneho obsahu.