News release

Slovenský investičný trh: prvý polrok 2020 oproti minulému roku nezaostal

Meniace sa okolnosti v globálnej ekonomickej aktivite zatiaľ objem investícií na Slovensku neovplyvnili.

July 17, 2020
  • 400 miliónov Eur preinvestovaných v slovenských nehnuteľnostiach v prvej polovici roka 2020.
  • Priemyselné a kancelárske nehnuteľnosti zaznamenali priemerný objem porovnateľný s poslednými tromi rokmi.
  • Priemerná hodnota jednej transakcie dosiahla cca 50 mil. Eur..

Meniace sa okolnosti v globálnej ekonomickej aktivite zatiaľ objem investícií na Slovensku neovplyvnili. V prvej polovici roka zaznamenal sektor priemyselných aj kancelárskych nehnuteľností priemerný objem porovnateľný s priemernými objemami posledných troch rokov.

V prvej polovici 2020 bolo v rámci komerčných nehnuteľností na Slovensku preinvestovaných približne 400 mil. Eur, čo je viac než v prvých šiestich mesiacoch minulého roka. Relatívne vysoké objemy, predovšetkým v prvom kvartáli, boli dôsledkom prenesených obchodov z konca roku 2019. Síce sa celkový počet obchodov ponížil, priemerný objem jednej transakcie vzrástol na úroveň 50 mil. Eur.

Za pozitívny signál považujeme správanie kupujúcich, ktorí sa rozhodli pokračovať v rozbehnutých transakciách. „Aktuálna situácia zintenzívnila záujem o prémiové nehnuteľnosti s nízkou mierou investičného rizika. Investori sa viac než kedykoľvek predtým sústredia na stabilitu príjmov z prenájmu, zostávajúcu dĺžku zazmluvnených nájmov a finančnú stabilitu resp. ekonomické výsledky kľúčových nájomcov,“ hodnotí Rudolf Nemec, Vedúci investičného oddelenia JLL.

V sektore kancelárií došlo v prvom polroku k predaju kancelárskej budovy Rosum developera Penta Real Estate, ktorú získal privátny rakúsky investor ECE (European City Estates). Tento nákup nadviazal na úspešný obchod firiem v minulom roku, kedy ECE kupovalo kancelársku schému Penty v Košiciach (BCT 2) s predkupným právom na tretiu fázu komplexu. V tomto roku slovenský developer zároveň predal aj ďalšiu časť kancelárskeho komplexu v Košiciach – BCT 1.

Priemyselný sektor, najmä sklady a logistika, hrá v posledných rokoch veľmi významnú rolu pri dosahovaní vysokých investičných objemov na Slovensku. Pandémia a s ňou spojené hospodárske dôsledky tento trend len posilnili. Pokračujúci dopyt zo strany e-commerce a potravinárskeho odvetvia preukázal odolnosť tohto sektora.

„Inštitucionálni investori majú zvýšený záujem o kvalitné logistické parky v kľúčových lokalitách s priamym prístupom na diaľnicu. Zloženie mixu nájomcov hrá však významnú úlohu, pričom firmy pôsobiace v automobilovom sektore sú investormi, žiaľ, aktuálne plošne vyhodnocované ako rizikové,“ vysvetľuje Nemec.

Viac ako 50% objemu investícií do priemyselných nehnuteľností v prvej polovici roka zabezpečili tri významné transakcie. Dva z troch obchodov boli súčasťou paneurópskych portfólií a uskutočnili sa v Senci, v najväčšom skladovom a logistickom uzle na Slovensku.

Jedna z prvých ukončených transakcií uzatvorených v roku 2020 v industriálnom sektore bol predaj paneurópskeho portfólia zloženého z 28 logistických parkov o výmere vyše milióna metrov štvorcových priemyselnej plochy. Slovenskú časť portfólia Maximus, spravovaného spoločnosťou Palmira Capital Partners pre nemeckého investora Apollo Global Management, predstavovalo 130 000 m2 moderných priemyselných a logistických priestorov nachádzajúcich sa v Senci. Ekvitu na kúpu poskytol singapurský vládny investičný fond (GIC Private Limited), ktorý investoval prostredníctvom svojej priemyselnej developerskej platformy P3.

Industriálny developer Goodman predal celú svoju platformu v strednej a východnej Európe celosvetovo pôsobiacemu investorovi GLP. Obchod zahŕňal aj predaj logistického parku Goodman v Senci.

Rastúci význam logistickej a priemyselnej podoblasti Sereď v apríli podčiarkla uzatvorená dohoda medzi PNK Group ako predávajúceho s realitným fondom Českej Spořitelny REICO IS ČS, ktorú sprostredkoval investičný tím JLL. Predmetom predaja boli dve moderné špičkové priemyselné haly inštitucionálnej kvality s celkovou výmerou 45 000 m2 v Seredi.

Väčšina prebiehajúcich transakcií v retailovom sektore sa vzhľadom na situáciu ohľadom Covid-19 zatiaľ odložila alebo zrušila, až na jednu výnimku. Atrium, špecialista na výstavbu a manažment nákupných centier v regióne CEE odpredal svoje aktíva v Žiline. Po rokovaniach v roku 2019 k dohode došlo v prvom štvrťroku tohto roka.

„Očakávame, že druhá polovica roka bude prevažne závisieť od načasovania a intenzity druhej vlny Covid-19, od makroekonomických ukazovateľov a scenárov hospodárskeho vývoja na rok 2021.“ uzatvára Nemec.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $18.0 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 94,000 as of March 31, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.