News release

„Severná brána“ – druhý dych pre priemysel severného Slovenska.

February 14, 2020

BRATISLAVA, 30. január 2020 – Licitor Development, slovenská developerská a investičná spoločnosť, ktorá sa zameriava na výstavbu komerčných a rezidenčných projektov, predstavuje nový projekt North Gate, jednu z najväčších brownfieldových rekonštrukcií v rámci severného Slovenska.

Projekt North Gate pozostáva z rekonštrukcie troch výrobných hál bývalého areálu ťažkého strojárstva – ZŤS v Martine o celkovej rozlohe 73 000 m2.

Prvá fáza projektu North Gate T10 (North Gate – Traktoráreň) bola dokončená v roku 2018 a na ploche 12 500 m2 ponúka skladové a administratívne priestory. Tejto etape predchádzala rekonštrukcia haly T4 (North Gate – Skúšobňa motorov), ktorá v roku 2017 priniesla 2 500 m2 priestorov vhodných pre logistiku, distribúciu, ľahký ale aj ťažký priemysel. Vďaka druhej fáze North Gate T42 (North Gate – Veľká obrobňa) v rámci areálu pribudlo 41 300 metrov štvorcových rovnakého využitia ako hala T4, navyše s novými kancelárskymi priestormi o výmere 5 600 m2.

„Spoločnosť Licitor Development sa snaží postupne obnovovať zabudnutý areál, ktorý kedysi dýchal životom a prácou. V roku jeho nadobudnutia sme venovali všetko úsilie celkovému nastaveniu správy areálu a jeho údržby, v rámci čoho bola obnovená zimná a letná údržba komunikácií, zeleň vo vnútri areálu a strážna služba. Po úvodnej etape sa začalo s koncepčnou projektovou prípravou areálu ako jedného celku,“ hovorí Patrik Kurimský, jeden z konateľov spoločnosti Licitor Development s.r.o..

„V roku 2017 sme uskutočnili kompletnú rekonštrukciu bývalej skúšobne motorov určenej pre konkrétneho zahraničného investora. Podľa našich informácií je tu dnes zamestnaných už viac ako päťdesiat zamestnancov. V rovnakom roku sme začali s rekonštrukciou haly bývalej traktorárne, kde dnes pracuje  približne 250 pracovníkov, “ hovorí Martin Jaroš, jeden z konateľov spoločnosti Licitor Development s.r.o..

Tím realitno-poradenskej spoločnosti JLL získal exkluzívny mandát na zastupovanie klienta pri prenajímaní priestorov.

„V rámci prvej fázy projektu prebehla v roku 2018 kompletná rekonštrukcia bývalej traktorárne, vďaka ktorej získal nový nájomca, spoločnosť Humana, približne 12 500 m2 moderných výrobno-skladových priestorov v najvyššej kvalite, v blízkosti centra mesta Martin. Úspešné ukončenie prvej fázy otvorilo dvere pre realizáciu druhej etapy projektu, ktorá ponúkne komplexne zrekonštruované priemyselné a kancelárske priestory na prenájom od cca 2 000 m2. Areál North Gate je vzhľadom na svoju polohu a kvalitu lákadlom pre lokálne aj zahraničné výrobné, obchodné a logistické spoločnosti,“ hovorí Jakub Volner, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL.

Komplex sa nachádza priamo v meste Martin, v blízkosti diaľnice D1 Žilina – Dubná Skala a hlavného železničného ťahu BA - KE. Región je známy vyše 70-ročnou tradíciou zbrojárskej a strojárskej výroby v spojitosti s kvalitnou kvalifikovanou pracovnou silou. Celkovo bolo v bývalých závodoch vyprodukovaných približne 1 500 lokomotív,  2 500 ťažobných lokomotív, 61 000 poľnohospodárskych a 14 000 lesných traktorov.

„Projekt bude zrealizovaný do 12 mesiacov a poskytne spoločnostiam flexibilný priestor na dlhodobý prenájom. Obchodný význam regiónu vzrastie aj po dobudovaní tunela Višňové, ktorý bude o pár rokov predstavovať ideálne podmienky na vytvorenie súmestia Žilina – Martin,“ dodáva Miroslav Mizera z oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL.


O spoločnosti Licitor Development, dcérskdej spoločnosti Licitor Group

Dynamická a stabilná developerská a investičná spoločnosť LICITOR development, s.r.o. ako dcérska spoločnosť LICITOR group, a.s. vznikla v roku 2006 v Žiline. Core businessom je plánovanie a výstavba komerčných a rezidenčných projektov. Od svojho vzniku má v portfóliu zrealizovaných viac ako 500 bytov. V súčasnosti sa okrem iného venuje aj office developmentu a svoju pozornosť zameriava aj na výstavbu ekologických stavieb. Rukopis stavieb je vyjadrením vnímania potrieb obyvateľov, zrkadlom spoločenských a kultúrnych postojov, s akcentom na politickú nezainteresovanosť a nekonfliktné vzťahy s verejnosťou.