Rok 2017 – štyria noví investori, historicky najväčšia logistická transakcia a celkovo 525 mil. EUR preinvestovaných v slovenských nehnuteľnostiach.

V roku 2017 bolo v slovenských nehnuteľnostiach preinvestovaných 525 mil.

January 25, 2018

25 uzatvorených transakcií

lídrom v počte transakcií ako aj v investičnom objeme naďalej priemyselné nehnuteľnosti,

nasledujú kancelárie a maloobchodné nehnuteľnosti,

štvrtina zmlúv uzatvorená domácimi investormi.

V roku 2017 bolo v slovenských nehnuteľnostiach preinvestovaných 525 mil. EUR, z čoho viac než dve tretiny pripadli do druhej polovice roka. Slovensko sa teší pozitívnemu vývoju trhových podmienok s nízkou mierou neobsadenosti a zdravou mierou novej výstavby tak na priemyselnom ako aj na kancelárskom trhu, čo vedie k stabilnému zvyšovaniu cien nájomného a poskytovaniu primeraných incentív.  

„Atraktivitu investičného trhu u nás posilňuje zvýšený dopyt domácich i zahraničných investorov, ktorí sú ochotní zvažovať aj rizikovejšie investície, hovorí Rudolf Nemec, Senior analytik investičného oddelenia JLL Slovensko, „Slovensko v súčasnosti neponúka veľa investičných príležitostí na kúpu prvotriednych nehnuteľností s najnižším rizikovým profilom, keďže tie sa v posledných rokoch zobchodovali. Na trhu je však možné nájsť príležitosti s vyšším výnosom, a to kvalitné priemyselné nehnuteľnosti triedy A s potenciálom väčšieho zhodnotenia, nákupné strediská triedy B a C situované v regionálnych a okresných mestách a kancelárske budovy v Bratislave so zazmluvneným príjmom z prenájmu a vhodným pomerom rizika a výnosu.“

Priemyselné nehnuteľnosti pritiahli až štyroch nových investorov

Trh priemyselných nehnuteľností bol opätovne najaktívnejším a v minulom roku dokázal pritiahnuť až štyroch nových investorov.  Predaj Logistického parku Galanta-Gáň, ktorý developer Prologis predal CNIC, bol výmerou aj investičným objemom historicky najväčšou logistickou nehnuteľnosťou, aká bola kedy v regióne strednej a východnej Európy zobchodovaná (240 000 m2). Ďalšia signifikantná transakcia sa týkala akvizície centra Amazonu v Seredi (60 000 m2) spoločnosťou GLL, ktorá pre Slovensko stanovila nový cenový benchmark. Medzi významné transakcie roka patril aj predaj LogCenter Nové Mesto, ktoré pri nákupe portfólia získal investor CIC (China Investment Corporation) a predaj logistického parku Karimpol v Senci spoločnosti Palmira.

Stále populárne

Napriek aktuálne limitovanej ponuke, sektor maloobchodných nehnuteľností stále patrí medzi najobľúbenejšie sektory investorov. Pritom nehovoríme len o prémiových nákupných centrách ale rovnako o menších regionálnych schémach naprieč Slovenskom.  V roku 2017, KLM realitný fond Prvej Penzijnej banky (realitná odnož Poštovej banky), rozšíril svoje retailové portfólio nákupom viacerých maloobchodných skladov predovšetkých v regionálnych slovenských mestách. Fond sa rovnako podieľa na financovaní najnovšieho nákupného centra Eperia (20 000 m2) v Prešove.

Predovšetkým kancelárie v Bratislave sa stále tešia silnému záujmu investorov i keď H2 2017 priniesol len dve transakcie, a to predaj budovy Westend Tower majiteľom CTP firme Wood&Co. a nákup Reding Tower II spoločnosť​ou s izraelským kapitálom. Obe budovy sú prenajímateľnou plochou menšie než 10 000 m2 a situované v okrajových častiach hlavného mesta. Väčšie kancelárske transakcie očakávame v prvej polovici tohto roka.

„V roku 2018 očakávame investičný objem na úrovni 650 mil. EUR. Rekordné číslo z minulého roka  (850 mil. EUR) môže byť dosiahnuté v prípade, že sa podarí predať jednu alebo dve veľké prémiové nehnuteľnosti, ktoré však nie sú aktuálne na trhu. Celkový počet transakcií s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na rovnakých číslach ako v minulom roku, jednak z dôvodu trhovej likvidity a taktiež rastu transparentnosti,“ uzatvára Nemec.

Neuveriteľných 13 miliárd EUR

V roku 2017 investori vložili do nehnuteľností v rámci CEE regiónu ďalší rekordný objem, takmer 13 miliárd EUR (3,3% nárast oproti roku 2016 t.j. 12,98 vs. 12,56 mld. EUR). CEE región sa aj naďalej teší obrovskému záujmu investorov, ktorí s chuťou investujú do všetkých typov nehnuteľností naprieč regiónom. V roku 2017 si celkový objem jednotlivé krajiny rozdelili nasledovne: Poľsko 39%, Česko (27%), Maďarsko (14%), Rumunsko (8%), krajiny západnej a východnej Európy (8%), a Slovensko (4%).