Peter Nitschneider menovaný riaditeľom pobočky JLL v Slovenskej republike.

S platnosťou od 1. januára 2018, JLL menuje Petra Nitschneidera za riaditeľa svojej slovenskej pobočky v Bratislave.

January 10, 2018

Peter Nitschneider nastúpil do JLL v roku 2006, kedy pomáhal zakladať slovenskú pobočku ako vedúci oddelenia oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu. Počas tohto obdobia sa aktívne spolupodieľal na expanzii a raste tímu odborníkov a rovnako ponuky služieb klientom pobočky, ktorá sa dnes radí medzí lídrov na trhu.

Vedenie slovenskej pobočky JLL  doposiaľ spadalo pod Miroslava Barnáša, ktorý ako CEO pre Českú republiku a Slovensko zodpovedá za manažment JLL biznisu v oboch krajinách. V jeho novej role bude Peter Nitschneider reportovať pánovi Barnášovi.

Miroslav Barnáš, CEO pre Českú republiku a Slovensko, JLL, hovorí: „Som rád, že Peter bude viesť náš slovenský biznis, najmä vzhľadom na jeho úspešnú kariéru a reputáciu ako jedného z najuznávanejších odborníkov v oblasti nehnuteľností v krajine. Peter bol kľúčovým článkom pri etablovaní a raste JLL podnikania na Slovensku vrátane vybudovania úspešného tímu oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu. V svojej novej role bude aj naďalej zameraný na podporu udržateľného rastu a zabezpečenie excelentných služieb našim klientom.“

Peter Nitschneider, riaditeľ slovenskej pobočky JLL, dodáva: „Teším sa na pokračujúcu spoluprácu s kolegami a klientmi vo vzrušujúcom období pre Slovensko i región strednej a východnej Európy. Náš biznis je výborne pripravený pre ďalší rast a využívanie nových príležitostí. Je mi cťou byť súčasťou tímu JLL Slovensko, ktorý patrí medzi najskúsenejšie na trhu a s ideálnou pozíciou podporiť našich klientov pri dosahovaní ich podnikateľských ambícií.“