Bývalý výrobno-distribučný komplex spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko pri Piešťanoch má nového majiteľa.

​​​Začiatkom leta minulého roku sa do ponuky na slovenskom priemyselnom trhu dostal bývalý výrobno-distribučný komplex jedného z najväčších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku*, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko (člen skupiny Coca-Cola Hellenic).

October 04, 2017

 Komplex, ktorý ponúka približne 30 000 m2 prenajímateľnej plochy a cca 35 000 m2 priľahlých pozemkov vhodných pre ďalšiu výstavbu** exkluzívne predával tím z realitno-poradenskej spoločnosti JLL Slovensko.

Novým vlastníkom komplexu je od októbra 2017 spoločnosť ** Priemyselný areál Lúka, s.r.o.. Obidve dotknuté strany sa zároveň dohodli, že predajnú cenu nebudú zverejňovať.

Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, hovorí: „Potom čo sa naša spoločnosť rozhodla ukončiť výrobnú činnosť na Slovensku, sme nesmierne potešení, že za tak pomerne krátku dobu sa nám podarilo nájsť vhodného investora pre tento komplex a uzavrieť s ním kúpno-predajnú zmluvu. Pevne veríme, že sme zabezpečili perspektívnu budúcnosť nielen pre tento výnimočný závod ale aj pre okolitú komunitu v tejto oblasti. Ako spoločnosť zostávame na slovenskom trhu a budeme naďalej investovať a rozvíjať ostatné štruktúry spoločnosti, ako sú obchod, logistika, distribúcia a naše ostatné aktivity na Slovensku. Aj naďalej budeme poskytovať náš najlepší servis, zachováme kvalitu našich produktov a budeme prinášať inovácie na slovenský trh.“

Samuel Šporka, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL Slovensko, hovorí: „Pre náš tím bolo veľmi dôležité nájsť kupujúceho, ktorý ocení modernú komerčnú nehnuteľnosť, rovnako bohaté zásoby podzemnej pramenitej vody, ktorými závod disponuje, a ktorému bude projekt zapadať do strategického plánovania. Som hrdý, že sme to do roka dokázali a závod v obci Lúka opätovne ožíva.“

„Moderné priemyselné nehnuteľnosti, ktorých je na Slovensku približne 1,93 mil. m2, sú za posledné 2-3 roky najaktívnejším realitným sektorom a zostávajú aj naďalej veľmi atraktívne. Zo siedmich investičných transakcií, ktoré sa v celkovom objeme 154 mil. Eur na slovenskom trhu uskutočnili v prvom polroku 2017, boli v rámci industriálneho sektora uzatvorené tri zmluvy,“ dopĺňa Šporka.

* Coca-Cola HBC Česko a Slovensko (člen skupiny Coca-Cola Hellenic) sa rozhodla presunúť tunajšiu výrobu do ostatných výrobných závodov v rámci skupiny stredoeurópskeho regiónu.

** Hala ponúka vyše 12 000 m2 skladovej plochy v A štandarde a približne 17 000 m2 priestorov vhodných pre ľahkú výrobu rozdelených do viacerých menších výrobných hál. Objekt ponúka taktiež administratívne priestory v rámci dvoch budov s celkovou prenajímateľnou plochou 3 500 m2.