Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zastupovanie prenajímateľov

V prípade spolupráce s JLL, prenajímatelia využívajú nasledovné služby:


 • Poradenstvo pri kúpe vhodného pozemku pre kancelársky development
 • Spolupráca s architektom ohľadom maximalizácie efektivity pôdorysov
 • Koordinácia marketingových aktivít počas všetkých fáz projektu
 • Vyhľadávanie vhodných nájomcov
 • Pravidelné informácie ohľadom trhu kancelárskych priestorov (ponuka, dopyt, neobsadenosť)
 • Vyjednanie nájomných podmienok
 • Asistencia pri podpise nájomných zmlúv
 • Optimalizácia Vašich nákladov na prenájom v priebehu doby nájmu

  Domnievate sa, že ide o činnosti, v ktorých by ste uvítali pomoc odborníka? Máte ďalšie otázky? N
  eváhajte a poraďte sa s našimi konzultantmi o Vašich možnostiach.