Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Oceňovanie nehnuteľností

Náš tím znalcov Vám ponúka kompletný sortiment služieb a rád v oblasti určenia hodnoty a finančnej výkonnosti Vašej nehnuteľnosti.

​​​​​​​​​Služby poskytujeme vo všetkých sektoroch komerčných (logistika, retail, kancelárie, hotely) a rezidenčných nehnuteľností. Služby ohodnocovania sú určené hlavne pre developerov, banky, investorov a spoločnosti, ktoré potrebujú určiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti.

Dokážeme Vám zaručiť rozsiahlu lokálnu skúsenosť poskytovania ohodnocovania či už samotnej nehnuteľnosti alebo celého portfólia nehnuteľností.

Ponúkané služby:

  • Určenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti

  • Študie najlepšieho využitia

  • Kalkulácie hodnoty / ceny

  • Developerské posúdenia a ocenenia budúcich projektov

  • Investičné analýzy

Ocenenia sú pripravené v súlade s medzinárodnými ohodnocovacími štandardami (RICS) s nasledovnými účelmi:

  • Určenie hodnoty pri zabezpečení úveru

  • Určenie hodnoty pri hĺbkovom audite nehnuteľnosti

  • Určenie hodnoty pri predaji a kúpe nehnuteľnosti

  • Určenie hodnoty pri privatizácií

  • Určenie hodnoty pre účtovné potreby

Naša práca v oblasti oceňovania nehnuteľností je vykonávaná v súlade s pravidlami RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors/Kráľovská Inštitácia Autorizovaných Znalcov). Všetci naši znalci sú kvalifikovaní a certifikovaní, so zameraním na oceňovanie a analýzu nehnuteľností, a poskytujú tak nezávislé profesionálne služby zamerané na zákazníka. Okrem toho vykonávajú prácu v súlade s medzinárodne uznanými smernicami, definíciami a metódami, aby ocenenia a správy zodpovedali uznaným štandardom a boli akceptované zo strany investorov, finančníkov a inštitúcií na medzinárodnej úrovni. Náš tím používa najnovšie technológie vrátane aktuálnych ohodnocovacích programov. ​