Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Spoločenská zodpovednosť firmy

​​​​​

Sme si vedomí spoločenského, ekologického a ekonomického dopadu nášho fungovania. Svoje zásady a obchodné postupy navrhujeme tak, aby zodpovedali najprísnejším požiadavkám na správanie sa firiem, ich transparentnosť a etiku. 

Podporujeme všetky aspekty programu spoločenskej zodpovednosti firiem, avšak pre nás je zvlášť dôležitá jedna z nich. Naše znalosti nám dávajú príležitosť k tomu, aby sme dokázali obmedziť výrazné ekologické dopady realitného podnikania na životné prostredie. Našim cieľom je byť nespochybniteľnou jednotkou v oblasti ekologickej udržateľnosti a správy energií v v oblasti realít.

Viac informacií o našich aktivitách z oblasti spoločenskej zodpovednosti firmy nájdete na www.joneslanglasalle.com/csr

Životné prostredie

Sme odhodlaní by jednotkou v oblasti realít, pokiaľ ide o ekologickú udržateľnosť a správu energií, a to ako v očiach klientov, tak aj našich zamestnancov. Naše schopnosti nám umožňujú podporovať zmeny, ktoré minimalizujú dopad komerčných realít na životné prostredie.

Pracovisko

Zameriavame sa na to, aby sme na celom svete poskytovali príjemné a odmeňujúce pracovné prostredie. Snažíme sa prilákať a udržať si najtalentovanejších jednotlivcov, povzbudzovať ich a umožniť im uspieť.

Diverzita

Aktívne podporujeme prostredie, ktoré si váži rozmanitosť našich rozdielov a kde sa môže každý zapojiť. Je to prostredie odrážajúce pestrý svet, v ktorom žijeme. Podporou dynamickej skupiny ľudí a nápadov obohacujeme naše možnosti pri poskytovaní služieb a podpory komunít, v ktorých podnikáme.

Komunita a spoločnosť

Sme hrdí na našu globálnu povesť nekompromisnej integrity, etického chovania a riadenia spoločnosti. Naše dokumenty "Code of Business Ethics" a "Vendor Code of Conduct" sú dodržiavané všetkými našimi zamestnancami a všetkými, ktorí podnikajú v mene našej firmy. Sme hrdí aj na neochvejnosť a kvalitu korporátneho vedenia našej spoločnosti a na prínosy týchto zásad pre našich akcionárov.

Zásady obchodnej etiky (Code of Business Ethics):

Naše zásady obchodnej etiky pomáhajú našim zamestnancom lepšie porozumieť povinnostiam a zodpovednosti, ktoré vyplývajú z podnikania v mene spoločnosti Jones Lang LaSalle. Zásady obsahujú sekcie zaoberajúce sa našimi povinnosťami voči klientom, obchodným partnerom, akcionárom i voči komunitám a vládám v krajinách, v ktorých podnikáme. Členovia našej Správnej rady plne podporujú a presadzujú dodržiavanie zásad. Prípadné porušenie je možné kedykoľvek nahlásiť na našej Horúcej linke etiky, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.


Zásady správania sa dodávateľov (Vendor Code of Conduct):

Veríme, že naši dodávatelia, vrátane firiem a jednotlivcov, ktorí priamo poskytujú služby spoločnosti Jones Lang LaSalle alebo priamo poskytujú služby našim klientom, budú rešpektovať naše odhodlanie k zaisteniu integrity. Napriek tomu, že dodávatelia sú vnímaní ako nezávislé entity, ich obchodné praktiky môžu ovplyvniť našu značku a povesť. Očakávame, že všetci naši dodávatelia budú naše zásady správania sa dodržiavať a príjmu ich za vlastné.

 
Code of Business Ethics

Code of Business Ethics (English)

View all languages on our global site
 


To make a report in any major language:


Employees who report a possible violation of our Code in good faith or ask questions about our Code will not be subject to retaliation for doing so. Retaliation, retribution or harassment against any employee who in good faith asks any questions or raises any concerns regarding our Code is strictly prohibited.


“World’s Most Ethical Companies” List

For the sixth consecutive year, JLL has been named to the Ethisphere Institute's World’s Most Ethi​cal Companies list, which recognizes companies for their commitment to ethical business practices that are linked to performance and profitability. The list is comprised of 100 companies in more than 100 countries and 36 industries, which were selected from a record number of nominations from thousands of companies. 


JLL honored with Ethics Inside 2013 Certification from the Ethisphere Institute 

​JLL has been named among the leaders in corporate ethics for having a superior employee and leadership culture that promotes ethical business practices.

Our full page ad in Ethisp​here Magazine announcing 2012 Ethics Inside Certification 

 

Vendor Code of Conduct

JLL expects that each of its vendors, meaning any firm or individual providing a product or service to Jones Lang LaSalle or indirectly to our clients as a contractor or subcontractor, will share and embrace the letter and spirit of our commitment to integrity.  While vendors are independent entities, their business practices may significantly reflect upon us, our reputation and our brand.  Accordingly, we expect all vendors to adhere to the JLL Vendor Code of Conduct, which may be found at the link below.  Reports of possible violations of our Vendor Code of Conduct may be made to our global Ethics Hotline.

Vendor Code of Conduct - English

View all languages on our global site