Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Stredná a Východná Európa, Bratislava

Rezidenčné trhy metropol Strednej a Východnej Európy

V rámci svojho európskeho prieskumu, Jones Lang LaSalle porovnáva vývoj rezidenčných trhov dvanástich metropol Strednej a Východnej Európy, vrátane Bratislavy.


​V siedmich z dvanástich hlavných miest ostali ceny nehnuteľností v medziročnom porovnaní relatívne stabilné, so zmenami na úrovni 1 - 2%. V tejto skupine zaznamenali Bratislava, Praha a Riga mierny nárast cien, zatiaľ čo Varšava, Vilnius, Sofia a Budapešť mierny pokles. Jediným mestom, v ktorom bol nárast cien na úrovni 5% bol Talin. Kým v Kyjeve, Varšave a Prahe boli zaznamenané skvelé čísla, v Bratislave bol predaj značne limitovaný na malometrážne jednotky a "zásoba" nepredaných bytov ostala priveľká. V Sofii a Bukurešti boli kupujúci opatrní a mnohí developéri vymizli z trhu. Predaj bol úspešný v projektoch, ktorých výstavba bola v pokročilom štádiu alebo už dokončená.

Do určitej miery vplývali na rezidenčné trhy regiónu Strednej a Východnej Európy aj právne a daňové zmeny - zmeny vo výške danej z pridanej hodnoty v Českej republike, Maďarsku a Lotyšsku, program Prima Casa v Rumunsku naďalej podporoval kupujúcich, zatiaľ čo slovenské hypotéky pre mladých (štátom podporovaný program) značne zlyhali pri pomoci kupujúcim v hlavnom meste (prísne limity príjmov oproti cenovej úrovni bytov).

Pre väčšinu trhov bol rok 2012 ako celok solídny. Akokoľvek, nová trhová situácia v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy ostávam krehká. Výkon regionálnych trhov s bývaním bude závisieť hlavne od stability dopytu, ktorý je ovplyvnený makroekonomickým vývojom, udalosťami na trhu práce, rastom príjmov a prístupom k bankovému financovaniu.

Peter Nitschneider, vedúci oddelenia oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu, dodáva: "Celkovo bude rok 2013 náročným rokom pre mnohých developérov. Spoločnosti s nejasnou finančnou situáciou majú na výber buď odpredať pozemky a projekty iným entitám, alebo drasticky zredukovať ceny bytov. Aj z tohto dôvodu by mohol trh predstavovať niekoľko sľubných príležitostí pre finančne silných investorov a developérov."