Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

JLL poverila Miroslava Barnáša vedením pobočky v Českej republike.

Novú rolu bude vykonávať popri súčasnej pozícii riaditeľa JLL Slovensko.


JLL s okamžitou platnosťou menuje Miroslava Barnáša riaditeľom svojho zastúpenia v Českej republike. Vedenie českého tímu bude vykonávať popri súčasnej pozícii riaditeľa slovenskej pobočky JLL, za ktorej vedenie zostáva aj naďalej zodpovedný.

Tewfik Sabongui zo spoločnosti odchádza po 16 rokoch. Miroslav Barnáš pôvodne nastúpil do King Sturge, kde bol v roku 2006 spoluzakladateľom slovenskej pobočky v Bratislave. Po zlúčení King sturge a JLL v roku 2011 pokračoval ako riaditeľ slovenskej pobočky, stal sa členom predstavenstva JLL pre strednú a východnú Európu  (JLL´s CEE Board) a vedúcim investičného oddelenia JLL na Slovensku. Bratislavská pobočka pod jeho vedením v posledných desiatich rokoch zaznamenáva rýchly a udržateľný rast.

Frank Pörschke, Prezident JLL pre región EMEA, JLL, hovorí: “Ďakujeme Tewfikovi Sabonguimu za jeho úsilie, ktoré venoval rozvoju JLL v Českej republike a prajeme mu do budúcna všetko dobré. Teší nás, že jeho nástupcom je práve Miroslav Barnáš, ktorý je vďaka svojím obchodným skúsenostiam, znalosti klientov a preukázaným manažérskym schopnostiam skvele vybavený k tomu, aby rozvíjal naše aktivity v Českej republike, ktorá je pevnou súčasťou našich plánov rozvoja v stredoeurópskom regióne.” 

Miroslav Barnáš, riaditeľ pre Českú a Slovenskú republiku JLL, dodáva: “Česká republlika rovnako ako aj celá stredná Európa zažíva vynikajúce obdobie, ktoré praje rozvoju nášho podnikania. Teším sa na pokračovanie úzkej spolupráce s kolegami a klientmi v Českej republike a na Slovensku. Potreby širokého spektra našich klientov, od realitných investorov po nájomcov komerčných priestorov, sa neustále vyvíjajú, sú rozmanitejšie a zároveň viac prepojené. Spoločne s lokálnymi tímami rád prispejem k dosahovaniu strategických cieľov našich klientov.”