Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Vyše 150 000 m2 priemyselnej a logistickej plochy aktuálne vo výstavbe.

Až 97% novej plochy smeruje do širšieho okolia Bratislavy.


Na konci druhého kvartálu 2016 bola moderná priemyselná a logistická plocha na Slovensku na úrovni 1,58 mil. m2. V rámci tohto obdobia bolo dodaných približne 12 680 m2 novej plochy, a to v rámci projektu Senec Logistics Centre od developerskej spoločnosti Goodman, ktorá dokončila výstavbu dvoch nových logistických hál (B1 a B2). Približne 50% tejto plochy si prenajala logistická spoločnosť Kuehne Nagel. 

Vyše 157 000 m2 vo výstavbe

Širšie okolie Bratislavy je s viac než 60% - tným podielom aj naďalej najväčším slovenským priemyselným regiónom. “Aktuálne máme vo výstavbe vyše 157 000 m2 novej priemyselnej plochy. Až 97% smeruje práve do širšieho okolia hlavného mesta, čím sa pozícia tejto časti Slovenska z pohľadu priemyselného trhu posilní ešte markantnejšie,” hovorí Samuel Šporka, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL.

Najväčší podiel prebiehajúceho developmentu sa nachádza v Lozorne (42%) nasledovaný je Sencom (28%), Malackami (18%) a Bratislavou (12%). Zvyšné 3% plochy sú situované v regióne západného Slovenska.

V rámci spomínaných 157 000 m2 plochy vo výstavbe sú napríklad dve priemyselného haly v Devínskej Novej Vsi (18 000 m2) alebo aj nová “built-to-suit” hala v rámci P3 parku v Lozorne pre subdodávateľa automobilového priemyslu – spoločnosť PTG (16 750 m2).

Pokračujúci trend built-to-suit projektov (projektov na kľúč) a špekulatívneho developmentu (výstavba bez vopred zazmluvnených nájomcov) len odpovedá na dopyt po priemyselných priestoroch na Slovensku, ktorý má aj naďalej rastúci charakter.

Transakcie 

Aktivitu na trhu v druhom kvartáli poháňali najmä nové zmluvy. Takmer 50 000 m2 z celkového objemu transakcií (75 000 m2) predstavovali práve nové kontrakty (66%). Ide o približne 43%-tný nárast oproti rovnakému kvartálu minulého roka (Q2 2015) a približne 7%-tný pokles oproti Q1 2016.

Obnovenia nájomných zmlúv (renewals) sme zaznamenali v Prologis Parku Nové Mesto (11 000 m2) a v CTParku Bratislava (10 000 m2).

“Súčasná ekonomická situácia podporuje expanziu existujúcich nájomcov, no rovnako nárast záujmu sledujeme aj u spoločností, ktoré chcú vstúpiť na slovenský trh. Očakávame ďalší rekordný záver roka podporený jednak lizingovom aktivitou a rovnako novou výstavbou,” dopĺňa Šporka.

Investičná aktivita

Celkový objem investícií do komerčných nehnuteľností v prvom polroku 2016 dosiahol úroveň 310 mil. Eur. Zabezpečili ho predovšetkým noví trhoví hráči, ktorí investovali v rámci všetkých sektorov komerčných nehnuteľností. 

V rámci priemyselného sektora to bol príchod firmy Blackstone, ktorá prostredníctvom svojej platformy Logicor vstúpila na slovenský trh kúpou logistického parku LogCenter Nové Mesto (25 000 m2) od rakúskeho developera Immofinanz.

V druhom kvartáli predával HB Reavis priemyselné a logistické portfólio (132 000 m2) skupine Macquarie Infrastructure & Real Assets (súčasť Macquarie Group) za 79 mil. Eur. Portfólio tvoria 4 logistické parky nachádzajúce sa v Rači, Svätom Jure, Malom Šariši a Mošnove pri Ostrave.

60 000 m2 voľnej priemyselnej a logistickej plochy naprieč Slovenskom

Na konci druhého kvartálu bola miera neobsadenosti na úrovni 3,81%. Prevažná väčšina existujúcich prázdnych priemyselných a logistických priestorov sa nachádza v širšom okolí Bratislavy (vyše 48 000 m2), nasledované regiónom západného Slovenska (9 000 m2), východného Slovenska (2 000 m2) a stredného Slovenska (1 000 m2).

Nájomné podmienky 

Nájomné podmienky zostali v druhom kvartáli stabilné. Súčasná trhová situácia v širšom okolí Bratislavy nahráva strane nájomcov, keďže v súčasnosti dokážu získať jedny z najvýhodnejších nájomných podmienok za posledných pár rokov. Predovšetkým v okolí Senca potenciálni nájomcovia profitujú z nižších nájmov a výhodných incentív poskytovaných developermi, ktorí v súčasnoti znášajú ťažký konkurenčný boj.

V ostatných regiónoch je situácia odlišná. Jednak preto, že do tejto časti Slovenska neprichádza takmer žiaden špekulatívny development a zároveň dopyt stále rastie, čo hrá vo výhodu prenajímateľom, ktorí môžu mierne navýšiť nájomné vo svojich projektoch.

“Aj napriek snahe developerských spoločností uspokojiť existujúci dopyt, očakávame pokračujúci rast cien nájmov a mieru neobsadenosti udržanú na aktuálnej nízkej úrovni,” uzatvára Šporka.