Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Macquarie vstupuje na realitný trh strednej a východnej Európy s akvizíciou portfólia v hodnote 79 mil. EUR.

Investičný tím JLL poskytol Macquarie komerčné poradenstvo a transakčný manažment a zároveň tím správy nehnuteľností JLL získal mandát na správu celého portfólia (property management).


​​​​​Spoločnosť Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) avizovala ukončenú investíciu zahŕňajúcu 100% akvizíciu portfólia aktív v oblasti logistiky a ľahkého priemyslu v Českej republike a na Slovensku v hodnote 79 mil. EUR. 

Portfólio zahŕňa štyri kľúčové lokality so zameraním na oblasť Bratislavy a ďalšie uzlové mestá, pričom jedna z lokalít ponúka priamy prístup k susednému letisku. Transakcia zahŕňa aj možnosť výstavby s už vydanými potrebnými povoleniami, ktorá v krátkom časovom intervale umožňuje rozšírenie existujúcich priestorov. 

Aktíva vysokého štandardu, ktoré vybudoval medzinárodný realitný developer, spoločnosť HB Reavis, so základňou nadnárodných “blue chip” nájomcov, spoločne predávajú firmy HB Reavis Group a fond HB Reavis CE REIF.

Za správcu aktív portfólia bola ustanovená spoločnosť M7 Real Estate Ltd, ktorá je paneurópskym investorom a správcom aktív. Investičný tím JLL poskytol Macquarie komerčné poradenstvo a transakčný manažment a zároveň tím správy nehnuteľností JLL získal mandát na správu celého portfólia (property management).

Steven Sewell, konateľ a riaditeľ spoločnosti Real Estate – EMEA, MIRA uviedol: „V súčasnosti sa zameriavame na špecializované realitné odvetvia, v ktorých vidíme dobrú relatívnu hodnotu. Odvetvie logistiky v krajinách strednej a východnej Európy predstavuje silné základy a zostáva jedným z najzaujímavejších čiastkových realitných trhov v Európe. Česká Republika a Slovensko sú významné z hľadiska rastu ako kľúčové európske logistické trhy a tieto aktíva boli k dispozícii za atraktívnu cenu.“

Marián Herman, finančný riaditeľ spoločnosti HB Reavis povedal: „Úspešný odpredaj tohto vysokokvalitného priemyselného portfólia s plnou obsadenosťou z hľadiska prenájmu jednému z najväčších zahraničných investorov v tomto odvetví odráža nielen kvalitu podkladových aktív, ale aj úspech našej stratégie v oblasti správy aktív. Tieto logistické centrá disponujú dobrými lokalitami, čím ponúkajú novým majiteľom neustálu výhodu a táto transakcia nám umožní sústrediť sa na naše kľúčové segmenty v oblasti kancelárskych a maloobchodných priestorov, s možnosťou preinvestovať uvoľnený kapitál do nových príležitostí.“

Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci investičného oddelenia JLL Slovensko hovorí: "Sme veľmi radi, že sme svedkami vstupu nového nadnárodného inštitucionálneho investora do regiónu strednej Európy, ktorý sa vrátane Slovenska stal etablovanou investičnou destináciou ponúkajúcou prvotriedne investičné príležitosti naprieč všetkými sektormi realitného trhu."

Filip Polomský, Vedúci oddelenia Správy nehnuteľností JLL Slovensko, dopĺňa: "Portfólio patrí medzi prvotriedne logistické schémy na Slovensku. Náš tím pôsobí na slovenskom trhu 10 rokov a s touto najnovšou akvizíciou momentálne spravujeme približne 300 000 m2 prenajímateľnej plochy s celkovou hodnotou majetku prevyšujúcou 250 mil. Eur. Som presvedčený, že skúsenosti nášho tímu, znalosť lokálneho trhu a individuálny prístup prispejú k úspechu a maximalizácii kapitálovej hodnoty daného portfólia."

Sewell dodal: „Táto investícia je dokonalým príkladom nášho prevádzkového modelu, v rámci ktorého sme sa stali partnerom miestnych prevádzkovateľov, ktorí sú najlepší vo svojej triede a rozvinuli sme úzke vzťahy s cieľom zvýšiť výkonnosť aktív a prevádzkovú efektivitu.“

Spoločnosť MIRA, spolu so spoločnosťou M7, vyčlenili v rámci tohto portfólia rad iniciatív v oblasti správy aktív vrátane prenájmu priestorov, obnovy a rozšírenia prenájmov, ako aj potenciálnych možností výstavby na priľahlých pozemkoch u dvoch z týchto aktív.