Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Nákupné centrá menia povahu miest.

Retail blog Daniela Kútha


Obchod je neoddeliteľnou súčasťou mestského života a od nepamäti hrá kľúčovú rolu vo formovaní miest. Keď sa pozrieme naprieč svetovými metropolami, všimneme si ako veľmi dokázali nákupné centrá vplývať na povahu miest. Mnohé pozitívne ovplyvnili charakter mestského života na lokálnej - komunitnej úrovni a zároveň prispeli k ďalším novým investíciám.


V poslednom desaťročí vzniklo niekoľko desiatok projektov nákupných centier aj na Slovensku. Mnohé na Slovensko prilákali svetové značky, niektoré však negatívne ovplyvnili život a fungovanie obchodníkov v centrách miest. Napríklad v Bratislave je týmto vývojom medzi inými výrazne ovplyvnená Obchodná ulica. Voľba nákupu na nej sa po nastupujúcom trende centrálne orientovaných obchodných centier posúva do úzadia. Je síce badateľný jemný trend oživenia, avšak najmä v segmente kaviarní a gastro konceptov. A to ešte v Bratislave v najbližších rokoch pribudne ďalších niekoľko desiatok tisíc maloobchodných plôch.


Medzi posledné ohlásené projekty, ktorého príchod určite ovplyvní život a maloobchodný trh v Bratislave je Stanica Nivy z dielne HB Reavis a rošírenie projektu Eurovea na nábreží Dunaja. Do nasýteného trhu prinesú v roku 2019 ďalších približne 100.000m2 obchodných priestorov, a to dokonca v identickej lokalite, kde v pešej dostupnosti nájdeme  Central, vyššie spomenutú Obchodnú ulicu, prípadne historické centrum mesta. Mnoho z nás si kladie otázku, či toto je skutočne to, čo Bratislava potrebuje?


Otázka je určite na mieste, netreba však zabúdať na to, že potenciálom lokality a projektu na autobusovej stanici je byť multifunkčným priestorom, ktorý dokáže oživiť existujúcu stanicu, riešiť parkovanie v jednom z dopravných uzlov,  ponúkať nákupné možnosti rezidentom a pracujúcim v tejto zóne a v neposlednom rade vytvoriť priestor, ktorý pozitívne ovplyvní povahu mesta. Pre pozitívne  príklady nemusíme chodiť úplne ďaleko - nedávno rekonštruovaná železničná stanica vo Viedni, prípadne Kamppi Center v Helsinkách môžu byť dobrým príkladom kde spojenie dopravného uzla, biznis a rezidenčnej zóny vytvára multifunkčný projekt s živou atmosférou. Dokonca môže fungovať doplnkovo a s priľahlými lokalitami vytvárať prepojený organizmus. Developer sám hovorí, že má v pláne rozvíjať aj okolité prostredie. Hovorí sa o priestore na „aktívne trávenie voľného času“, ktoré by malo ponúkať komunitnú záhradu či bežecké dráhy – veci, ktoré pri správnej koncepcii môžu pozitívne ovplyvniť povahu celej lokality okolo Mlynských Nív. Rovnaký pohľad platí na Euroveu, kde druhá fáza môže pri správnej koncepcii podčiarknuť multifunkčnosť a jedinečnosť projektu s promenádou na nábreží. 


Nákupné centrá na Slovensku jednoznačne zasahujú do charakteru slovenských miest, ovplyvňujú pohyb miestnych občanov i zahraničných turistov, dopravnú politiku, či dokonca komunitné aktivity v danej lokalite. Výzvou pre každého developera je, aby ten vplyv bol pozitívny a to nielen na mikrolokalitu, prípadne len na jeho projekt, ale na celú štvrť a mesto. Vyššie spomenuté projekty vznikajúce v Bratislave na to potenciál určite majú. Bude zaujímavé sledovať ako sa s tým vysporiadajú. ​