Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Jones Lang LaSalle začína spoluprácu so spoločnosťou AXA Real Estate

Daylight portfólio bude spravovať Jones Lang LaSalle


Slovenský tím správy nehnuteľností spoločnosti Jones Lang LaSalle bol poverený správou Daylight portfólia, ktorý vlastní fond spravovaný AXA Real Estate, najväčším správcom investícií do nehuteľností v Európe s portfóliom presahujúcim 42 mld eur.

Daylight portfólio na Slovensku tvoria 4 komerčné nehnuteľnosti o celkovej prenajímateľnej ploche približne 85 000 m2. Ide o tri logistické parky situované v Trnave (Trnava Logistic Park), v Nitre (Nitra Park), v Dubnici nad Váhom (Dubnica Park) a administratívnu budovu Westend Tower v Bratislave 4.

Jozef Halász, vedúci oddelenia správy nehnuteľností Jones Lang LaSalle Slovensko, hovorí:

 "Spolupráca s AXA Real Estate je úspechom a zároveň veľkou príležitosťou. Tím zložený z 8 profesionálov disponujúci s viac ako 30 ročnými skúsenosťami v oblasti správy všetkých typov komerčných nehnuteľností nám dodáva dostatok sebavedomia a garancie na splnenie očakávania nášho klienta vo vzťahu k budúcemu navyšovaniu hodnoty predmetného portfólia." 

Peter Tresa, asset manager AXA Real Estate, hovorí:

"Pre AXA Real Estate je Daylight portfólio dlhodobo významná investícia. Tri logistické parky patria k jedným z najväčších na Slovensku a disponujú ďalším investičným potenciálom. Predovšetkým preto sú naše očakávania pokiaľ ide o kvalitu služieb správy týchto nehnuteľností vysoké. Som presvedčený, že spoločnosť Jones Lang LaSalle nám prinesie vysokú kvalitu, profesionalitu a naplnenie našich očakávaní.

Miroslav Barnáš, konateľ spoločnosti Jones Lang LaSalle na Slovensku a vedúci investičného oddelenia, dodáva:

"Naše partnerstvo s Axa Real Estate na tomto unikátnom projekte je pre Jones Lang LaSalle strategické a len potvrdzuje našu líderskú pozíciu na trhu správy nehnuteľností na Slovensku."

Tím správy nehnuteľností pôsobí na slovenskom trhu od roku 2008. K dnešnému dňu má pod svojou správou čistú prenajímateľnú plochu 165 000 m2 pri celkovej hodnote majetku presahujúcej 140 mil. eur.