Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Regióny na vzostupe, Bratislava pokračuje s pridávaním nových nákupných centier


Retailový (maloobchodný) trh na Slovensku rastie. Dôvodom sú jednak celkovo pozitívne makroekonomické ukazovatele a taktiež zvyšujúca sa dôvera spotrebiteľov. Developeri sa okrem hlavného mesta obzerajú po regiónoch a zo strany retailerov (maloobchodníkov) je badať zvýšenú chuť ďalej expandovať. Pozitívne momentum z minulého roka sa tak plynule prenieslo aj do prvých mesiacov roka 2016.

Regióny s nižším objemom retailovej (maloobchodnej) plochy aj naďalej veľmi atraktívne pre developerov.

Po otvorení regionálnych nákupných centier City Arena v Trnave (24 000 m2 prenajímateľnej plochy), Forum v Poprade (23 000 m2) a Galéria v Lučenci (11 000 m2), celková retailová (maloobchodná) plocha na Slovensku dosiahla na prelome rokov úroveň 1,584 mil. m2 (Q1 2016). Približne 38% z celkovej ponuky sa nachádza v Bratislavskom regióne, nasleduje Košický, Nitriansky a Žilinský región.

Daniel Kúth, Senior Konzultant oddelenia retailových (maloobchodných) nehnuteľností JLL Slovensko, hovorí: "Pre developerov sú momentálne najatraktívnejšie regionálne mestá s relatívne menším objemom maloobchodnej plochy, kde projekty s prepracovaným mixom nájomcov, výhodnou polohou a dobre naplánovanou stratégiou sú schopné predstihnúť už existujúce retailové projekty."

Prešov je jedným z vyššie spomenutých miest, kde dve nové schémy s rovnakým časom dodania bojujú o záujem retailerov (značiek): Eperia od J&T s cca. 22 000 m2 prenajímateľnej plochy a Forum od Multi s približne 27 000 m2.

Koľko nákupných miest ešte dokáže hlavné mesto absorbovať?

Aj napriek tomu, že v Bratislave momentálne na obyvateľa pripadá absolútne najviac retailovej (maloobchodnej) plochy spomedzi všetkých metropol regiónu strednej a východnej Európy (736 m2 na 1000 obyvateľov v BA regióne), minulý rok boli ohlásené dva nové rozsiahle projekty s plánovaným dodaním počas rokov 2018/2019 - Stanica Nivy s približne 70 000 m2 prenajímateľnej plochy a rozšírenie nákupného centra Eurovea o ďalších cca. 25 000 m2.

"Autobusová stanica rovnako ako železničná stanica predstavujú jednu z mála možností na nový retailový development v Bratislave. Majú prirodzenú návštevnosť a vhodnú lokalitu, otázkou je len vhodná koncepcia projektu, ktorá si dokáže násť kritický objem návštevníkov, hodnotí Daniel Kúth, "Pri dodávaní nových nákupných center na bratislavský trh, záleží na viacerých faktoroch ako finálna prenajímateľná plocha nového centra, mix nájomcov, celková stratégia projektu a časovanie. Určite však môžeme očakávať nové prerozdelenie "koláča" medzi nákupnými centrami v rámci Bratislavy."dodáva Kúth.

Za trendy na trhu môžeme označiť – výstavbu nových projektov situovaných vo frekventovaných a viditeľných lokalitách miest, predovšetkým regionálnych miest a taktiež trend rozširovania existujúcich už etablovaných retailových projektov.

Veľké retailové schémy aktuálne vo výstavbe:

  • Eperia Prešov (22 000 m2) v Prešove
  • Stanica Nivy (70 000 m2) v Bratislave
  • Eurovea extension (25 000 m2) v Bratislave
  • Laugaricio extension (20 000 m2) v Trenčíne

Nákupné centrá stále na čele

Prevažná väčšina retailovej (maloobchodnej) plochy na Slovensku je reprezentovaná nákupnými centrami, ktoré dominujú nad „High Street" nákupnými ulicami alebo menšími tradičnými obchodnými domami.

Znovuotvorenie Aupark shopping centra spojeného s rekonštrukciou niektorých z prevádzok a zároveň otvorením prvých predajní značiek, ktoré doposiaľ na Slovensku nemali zastúpenie, bolo hlavnou udalosťou na bratislavskom retailovom trhu vo 4. kvartáli 2015. Vďaka vyššie spomenutému, Aupark sa momentálne teší pozícii „top fashion destination" spomedzi konkurencie v Bratislave. Central, jeden z posledne pridaných nákupných centier (otvorený v roku 2012) intenzívne zlepšuje svoju pozíciu na trhu, čo viedlo k nedávnej akvizícii spoločnosťou Allianz Real Estate Germany, ktorá nákupné centrum kúpila na začiatku roka od lokálneho developera spoločnosti Immocap Group.

Odrážajúc ich silné dominantné postavenie na trhu, nákupné centrá na Slovensku stále predstavujú prirodzenú prvú voľbu pre expandujúce značky/retailerov. Hlavne bratislavské prvotriedne nákupné centrá ako Aupark, Eurovea, Avion, Central či Bory hrajú obrovskú rolu pri umiestňovaní nových značiek na bratislavskom (slovenskom) trhu. Medzi najnovšie značky patria (Q1 2016):

  • Clinique (Aupark)
  • Le Temps des Cerises (Aupark)
  • Michal Negrin (Eurovea)

„High Street" / Nákupné ulice

Nákupné ulice na Slovensku môžeme nájsť hlavne v Bratislave kde sú zastúpené jednak Obchodnou ulicou zameranou prevažne na „mass market" značky a Laurinskou ulicou zameranou na luxusnejšie segmenty trhu. Avšak z dôvodu blízkej vzdialenosti tzv. mestských nákupných centier a prichádzajúcich nových centier, ktoré sú aktuálne vo výstavbe, nárast nákupných ulíc v Bratislave je veľmi otázny.

Vo 4. kvartáli sme zaznamenali otvorenie vlajkového obchodu (flagship store) reťazcov Teta Drogérie a Ugova Salaterie na Obchodnej ulici. V prvom kvartáli pribudol lokálny reťazec bižutérií Pinky Club otvorený rovnako na Obchodnej ulici.

„Zo strany medzinárodných značiek zaznamenávame zvýšený záujem o nákupné ulice, predovšetkým pokiaľ ide o „mass market", špecializované značky a aj teraz trendové gastro prevádzky (food and beverage). V dlhodobejšom horizonte očakávame miernu stabilizáciu tejto časti slovenského maloobchodného trhu", uzatvára Kúth.