Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

JLL sprostredkovala otvorenie nového GBS – globálneho centra zdieľaných služieb  pre nadnárodnú spoločnosť Embraco.


​Tím z oddelenia kancelárskych nehnuteľností a projektového manažmentu realitno-poradenskej spoločnosti JLL sprostredkoval otvorenie GBS centra pre Embraco, medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti výroby hermetických kompresorov určených na chladenie so zameraním sa na inovácie, v metropole východného Slovenska, v Košiciach.

Nové centrum o celkovej výmere približne 1 050 m2  sa nachádza v kancelárskej budove Business Center Moldavská v tesnej blízkosti historického centra mesta a bude zastrešovať služby týkajúce sa financií a ľudských zdrojov pre Embraco celosvetovo.  

Tím JLL zabezpečil kompletné služby Zastupovania nájomcu pri rokovaniach o cene a celej komerčnej stránke obchodu (Tenant Representation), a zároveň aj služby projektového manažmentu (Project Management).

Samuel Šporka, Senior Konzultant JLL Slovensko hovorí: „Sme veľmi radi, že k výberu Košíc aktívne prispela aj naša spoločnosť. Išlo o veľmi komplexný proces, v rámci ktorého sme pre klienta pripravili dôkladný prehľad trhu a dodali údaje o ďalších centrách v rámci Košíc, predovšetkým o spôsobe akým rastú a teda, že Košice dokážu pokryť prudký nárast spoločnosti nielen po ľudskej stránke ale aj po tej priestorovej. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo investora presvedčiť o kvalitách Slovenska a Košíc, a tým dopomôcť k investícii, ktorá do jedného roka vytvorí približne 120 nových pracovných miest."

Raul Moreira, riaditeľ GBS, hovorí: „Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo implementovať nové centrum na Slovensku, a že to bolo v spolupráci s JLL. Ide o dlhoročné partnerstvo, obojstranne prospešné ako v súčasnosti tak veríme, že aj v budúcnosti."

Michal Oparty, Vedúci oddelenia projektového manažmentu JLL Slovensko, dodáva: „Aby bol projekt úspešne dokončený, vyžadoval si vysoký level profesionality a najlepšieho úsilia všetkých zúčastnených strán. Klient sa presvedčil o výhodách služieb projektového manažmentu, ktoré zahŕňali SWAT analýzu pre výber budovy, koordináciu projekčných prác, výber subdodávateľov, technický dozor, koordináciu priamych dodávateľov Embraca a ďalšie."


O Embracu

Embraco je medzinárodný výrobca hermetických kompresorov, hlavného komponentu zodpovedného za produkciu chladu v chladiacich systémoch. S viac než 12 000 zamestnancami a ročným výrobným objemom 39 miliónov kusov, Embraco je lídrom v oblasti vysoko inovatívnej chladiacej techniky. S obchodnými jednotkami a závodmi v Brazílii, Číne, Taliansku, Slovensku, Mexiku, Spojených štátoch a Rusku, Embraco ponúka energeticky úsporné chladiace riešenia pre globálny trh.  Viac informácii o spoločnosti nájdete na www.embraco.com