Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Barbora Dermeková  z JLL sa stala prvou držiteľkou ceny Chrisa Bennetta.


​Barbora Dermeková, Valuer zo slovenskej pobočky JLL, sa stala prvou držiteľkou ocenenia "Chris H. Bennett CEE Memorial Award" za najlepší dojem a vysoko profesionálne vystupovanie spomedzi všetkých RICS účastníkov výberového konania 2015 v regióne strednej a východnej Európy.

Na celý process nominácii a výberu víťaza dohliadala regionálna riaditeľka RICS Anna Orcsik a John Verpeleti FRICS. Odovzdanie ceny sa uskutočnilo 24. novembra na konferencii Portfolio Property Investment Forum v Budapešti.

Barbora Dermeková MRICS, Valuer v slovenskej pobočke JLL, hovorí: "Chris Bennett bol mimoriadne uznávaný člen RICS komunity a ja som veľmi hrdá a vďačná za toto medzinárodné ocenenie. Stať sa členom RICS bol proces dvojročnej štruktúrovanej prípravy, kedy RICS komisia hodnotila nielen esej a osobné interview, no rovnako profesijný vývoj a prácu kandidáta počas dvoch rokov. Je mi veľkou cťou byť prvou držiteľkou tohto ocenenia."

Peter Nitschneider MRICS, Vedúci oddelenia oceňovania nehnuteľností a prieskumu trhu v JLL, dodáva: "Veľmi sa tešíme, že mladý talent v našom slovenskom time bol ocenený aj na regionálnej úrovni. RICS je vysoko profesionálna organizácia a aj týmto ocenením demoštrujeme náš záväzok kvality voči klientom a samozrejme aj našim zamestnancom. Ďakujem Barbore za jej dôkladnú prípravu, profesionalitu a vynikajúcu reprezentáciu slovenskej pobočky JLL v regióne strednej a východnej Európy."

Barbora Dermeková (25) sa pridala k JLL tímu v roku 2013 a medzi jej hlavné zodpovednosti patrí oceňovanie komerčných a rezidenčných nehnuteľností pre domácich a zahraničných investorov, developerské spoločnosti a banky. Barbora študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojom štúdiu pokračovala na University of Glasgow (Škótsko), kde získala magisterský titul v odbore Nehnuteľnosti (Real Estate).

Chris H. Bennett CEE Memorial Award bolo založené v roku 2015 poprednou svetovou organizáciou RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors - Kráľovský Inštitút registrovaných znalcov), ktorá zodpovedá za odbornú kvalitu a štandardy pri oceňovaní pozemkov, stavieb (konštrukcií) a budov. Chris Bennett FRICS zomrel v roku 2014. Bol prvým prezidentom RICS v Maďarsku (1991) a jedným z popredných real estate profesionálov v regióne. Toto ocenenie bolo založené ako uznanie jeho mimoriadneho prínosu v oblasti oceňovania nehnuteľností na základe RICS štandardov. Viac informácii na stránke: www.rics.org