Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Povýšenia v slovenskej pobočke JLL


V polovici roka 2015 boli v bratislavskej pobočke JLL povýšení:

Filip Polomský (33), vedúci oddelenia Správy nehnuteľností bol povýšený na úroveň Associate Director. Filip má viac ako osemročné skúsenosti v oblasti správy nehnuteľností na slovenskom a britskom realitnom trhu. K tímu spoločnosti JLL sa pridal v roku 2012. Špecializuje sa na správu všetkých typov komerčných nehnuteľností a pre klientov okrem komplexnej správy zahŕňajúcej úspory operačných nákladov, maximalizáciu príjmov a zvyšovanie kapitálovej hodnoty nehnuteľnosti zabezpečuje projektový manažment a technické poradenstvo. 

Pred nástupom do JLL pracoval vo firme DTZ kde zodpovedal za kompletnú správu slovenského portfólia spoločnosti. Štyri roky pôsobil ako Business Development Executive v Parker Green International v Severnom Írsku. Filip študoval na City University v Bratislave. V rámci svojej špecializácie na priemyselné nehnuteľnosti drží titul Master of Science in Industrial Practice z Ulster Univerzity v Belfaste (Severné Írsko).

Lucia Kováčová (32), vedúca Finančného oddelenia slovenskej pobočky JLL bola rovnako povýšená na úroveň Associate Director. Lucia sa pripojila k tímu JLL v roku 2008 a v súčasnosti má na starosti kompletnú finančnú agendu, HR agendu a operačné riadenie firmy. Pred nástupom do JLL pôsobila na finančných oddeleniach  v spoločnostiach Kraft Foods a Dell Inc. Je absolventkou ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a drží MBA titul zo Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre pod záštitou Wageningen Univerzity (Holandsko).

Barbora Dermeková (25), Valuer z oddelenia Oceňovania nehnuteľností slovenskej pobočky JLL, sa v júli stala členom Kráľovského inštitútu registrovaných znalcov (RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors), poprednej svetovej organizácie, ktorá zodpovedá za odbornú kvalitu a štandardy pri oceňovaní pozemkov, stavieb (konštrukcií) a budov. Barbora sa pridala k tímu JLL v roku 2013 a medzi jej hlavné zodpovednosti patrí oceňovanie komerčných a rezidenčných nehnuteľností pre domácich a zahraničných investorov, developerské spoločnosti a banky. Barbora študovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojom štúdiu pokračovala na University of Glasgow (Škótsko), kde získala magisterský titul v odbore Nehnuteľnosti (Real Estate).