Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Najväčší objem investícií do nehnuteľností na Slovensku od roku 2005.


​Po opatrnejšom začiatku roka, kedy bola na slovenskom trhu komerčných nehnuteľností uzatvorená len jedna investičná transakcia v hodnote približne 64 mil. eur*, v druhej polovici 2014 sme zaznamenali výrazné oživenie investičnej aktivity, ktoré prinieslo rekordný objem zrealizovaných investícií presahujúci úroveň 610 mil. eur. Ide o najväčší objem investícií od roku 2005, kedy do nehnuteľností smerovalo viac ako 650 mil. eur.

Druhý polrok 2014 – dve veľké transakcie v Bratislave a v Košiciach

V druhej polovici roka došlo k zmene vlastníkov pri viacerých investičných nehnuteľnostiach, avšak na trhu najviac rezonovali dve veľké transakcie, ktoré predstavovali 87% z celkového objemu. 

Najväčším investičným obchodom roka a aj poslednej dekády bol predaj multifunkčného komplexu Eurovea od írskej spoločnosti Ballymore Group privátnemu investorovi. Cena nebola oficiálne zverejnená a podľa odhadu JLL ide o sumu prevušujúcu 364 mil. eur. Transakcia zahŕňala akvizíciu veľkej nákupnej galérie, kancelárskej časti a hotela Sheraton.

Druhým v poradí bol predaj nákupného centra Aupark v Košiciach spoločne s kancelárskou budovou Aupark Tower a stavebným pozemkom v centre mesta. Investičná spoločnosť New Europe Property Investment (NEPI) využila svoj juhoafrický kapitál pri akvizícii za približne 165 mil. eur. Predajcom bol slovenský developer HB Reavis, ktorý nákupné centrum dokončil a otvoril pre verejnosť na jeseň 2011.

Ďalšie transakcie zahŕňali kúpu stredoeurópskeho portfólia logistických nehnuteľností, ktorej súčasťou bol aj menší skladový park v Senci spoločnosťou Prologis a Tatra Asset Management získal budovu Tesca v Skalici od ČSOB Property Fondu.

 „I keď prevažná väčšina zobchodovaného objemu bola v tomto roku koncentrovaná iba v dvoch transakciách, celkový výsledok je vysoko pozitívny a zaujímavý už aj pre zahraničnú investičnú obec.  Nielen lokálni investori, ale aj zahraniční hráči prejavili väčší záujem o investičné príležitosti situované aj v regionálnych mestách. Rozdiel medzi cenovými očakávaniami predávajúcich a kupujúcich sa naďalej zmenšuje a momentálne odzrkadľuje ochotu oboch strán reflektovať súčasné trhové podmienky," hovorí Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci oddelenia investičného poradenstva JLL.

Úroveň výnosov

Rovnako ako na kapitálových trhoch susedných krajín z regiónu strednej a východnej Európy, aj na Slovensku sa trhové podmienky v minulom roku zlepšili, čím komerčné nehnuteľnosti hypoteticky získali na hodnote. Miera kapitalizácie najlepších nehnuteľností v top lokalitách sa preto aktuálne pohybuje na úrovni 7% - 7,25% pri kancelárskych nehnuteľnostiach, 6,75% - 7% pri nákupných centrách a 8,25% pri priemyselných a logistických parkoch.

Rekordné objemy nielen na globálnom trhu ale aj na kapitálových trhoch v CEE regióne

V roku 2014 predstavoval objem investícií do nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy (CEE) približne 7,9 mld. eur. Ide o 27% - tný nárast oproti roku 2013 kedy bolo preinvestovaných cca 6,2 mld. eur. Poľsko tak ako po minulé roky zakončilo rok 2014 ako líder regiónu s podielom cca  41% (v roku 2013 to bolo 55%), nasleduje Česko s podielom 25% (2013 – 23%) a minuloročné tretie Maďarsko, ktorému tento rok pripadol 7%-tný podiel, predbehli Rumunsko (16%) a Slovensko (8%). Kapitálovým trhom z regiónu juhovýchodnej Európy (SEE – Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko a Slovinsko) patria zvyšné 3%.