Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Chicago, London, Singapore

Globálny investičný trh: V roku 2014 smerovalo do komerčných nehnuteľností takmer 700 miliárd dolárov.


​Silný koniec roka 2014 priniesol na globálnom investičnom trhu, podľa najnovšej správy medzinárodnej poradenskej spoločnosti JLL, rekordný objem priamych investícií do komerčných nehnuteľností. Len vo 4. kvartáli bolo celosvetovo v komerčných nehnuteľnostiach preinvestovaných 218 mld. USD, čo posunulo predbežné výsledky za rok 2014 na úroveň 700 mld. USD (o 18% viac ako v roku 2013).

Medzikvartálne išlo o 28% nárast (v porovnaní s Q3 2014) a medziročne bol 4. kvartál taktiež lepší, a to o 4% (v porovnaní s Q4 2013).  Uskutočnené investičné obchody v regiónoch Ázia-Pacifik a Európa-Stredný východ-Afrika (EMEA)  narástli v posledných troch mesiacoch roka  takmer o 40%, v Amerike išlo o 15% zvýšenie objemu transakcií (porovnanie Q4 a Q3 2014).


Prehľad svetových regiónov

Objem uskutočnených transakcií v Európe bol v tomto roku takmer identický s americkým. Pri medziročnom náraste o 21% dosiahli investície do komerčných nehnuteľností úroveň 267 mld. USD. Kým najväčšie trhy ako Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko zaznamenali solídny rast o 17%, u niektorých menších trhov sme videli markantný nárast: Škandinávia (o 41%), CEE – stredná a východná Európa (o 51%), Benelux (o 61%) a južná Európa (o 70%).

Americký región uzavrel rok 2014 opätovne ako globálny líder s objemom transakcií na úrovni približne 298 mld. USD, o 24% viac ako v roku 2013. K tomuto výsledku dopomohol predovšetkým záverečný kvartál roka, kedy sa v USA preinvestovalo takmer 85 mld. USD. V Q4 2013 to bolo o 6% menej. Spojené štáty, Brazília a Mexiko si počas celého roka udržiavali dobré tempo obchodnej aktivity, zatiaľ čo Kanada mierne zaostala za svojím výkonom z roku 2013. 

Ázia a Tichomorie zaznamenali rekordný 4. kvartál, ktorý sa číselne vyrovnal výsledkom z roku 2013.  Posilnený zvýšenou aktivitou na trhoch v Číne a Južnej Kórei, záver roka priniesol investičné obchody v hodnote cca 42 mld. USD, o 40% viac než v predošlom kvartáli (Q3 2014). Celkovo sa v roku 2014 v tomto svetovom regióne preinvestovalo približne 128 mld. USD, s medziročným nárastom v Austrálii o 17% , v Japonsku o 4% avšak s 20% poklesom v Číne, a to aj napriek dobrému výkonu na konci roka.


Predikcie na rok 2015

Podľa Arthura de Haast, vedúceho oddelenia medzinárodného investičného poradenstva JLL, budú aj v budúcom roku nehnuteľnosti svojimi nízkymi úrokovými sadzbami lákať dostatočné množstvo investorov, a to aj napriek výrazne väčšej neistote než aká na trhu vládla pred 12 mesiacmi. „Prepokladáme, že objem transakcií sa v roku 2015 môže vyšplhať na úroveň 730 až 750 miliárd USD, čo by predstavovalo nárast už po šiesty rok v poradí," hovorí Haast.

Treba však rátať, že po takýchto silných investičných objemoch, ktoré sme v posledných 6-tich rokoch na globálnom trhu zaznamenali, može byť nárast v roku 2015 pomalší. Investori zvažujú svoje ďalšie kroky opatrnejšie ako v minulosti a samozrejme na vývoj bude vplývať aj globálna ekonomika, ktorá momentálne čelí novým výzvam: zmenám v menovej politike v USA, Eurozóne a Japonsku, vyrovnávaniu sa čínskej ekonomiky s nižším rastom HDP a rozhodujúcim voľbám vo Veľkej Británii, Španielsku, Kanade a Grécku.