Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Slovenský investičný trh stále čaká, CEE región prekoná predkrízové čísla

65% - tný nárast investícií oproti prvému polroku 2013


V prvom polroku 2014 predstavoval objem investícií v regióne strednej a východnej Európy (CEE) približne 2,87 mld. eur. Ide o 65% nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka (2013 – 1,7 mld. eur). Poľsko zostáva v úlohe lídra regiónu  s podielom 50%, nasleduje Česko (25%), Rumunsko (15%), Maďarsko (8%) a Slovensko (2%). Kapitálové trhy v regióne juhovýchodnej Európy (SEE) – Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko a Slovinsko – sú momentálne monitorované zahraničnými investormi avšak v prvej polovici tohto roka sme nezaznamenali žiadne signifikantnejšie transakcie.

Tento rok prekoná nielen vlaňajšok ale aj predkrízové čísla

Všetko nasvedčuje tomu, že rok 2014 bude pre CEE región ďalším vysoko prosperujúcim rokom. S predpokladaným objemom uskutočnených transakcií na úrovni 4 mld. eur bude rok 2014 dokonca najsilnejším od roku 2006. Očakáva sa najvyššia úroveň investícií do priemyselných nehnuteľností (v novodobej histórii komerčných nehnuteľností), a to viac než 700 miliónov eur. Investície do kancelárskych aktív sa pravdepodobne priblížia hranici 1,9 mld. eur a investície do maloobchodných nehnuteľností budú pokračovať vo svojich silných číslach s hodnotou uskutočnených obchodov približne 1,5 mld. eur.

Slovensko stále čaká na prílev nových investorov

Po vydarenom roku 2013 kedy bolo na trhu preinvestovaných takmer 300 mil. eur, očakávame, že tento rok prinesie vyšší objem investícií, a to aj napriek tomu, že za prvých šesť mesiacov 2014 bola na trhu uzatvorená len jedna investičná transakcia. V súčasnosti jeden z najaktívnejších slovenských developerov HB Reavis predal zostávajúcu časť svojho portfólia City Business Center spoločnosti Tatra Asset Management. Obchod zahŕňal kancelárske nehnuteľnosti CBC III, IV a V, za vyše 64 miliónov eur. Na trhu sa pripravuje viacero ďalších transakcií, ktorých podpis je naplánovaný počas druhej polovice roka.

„Na trhu pretrváva snaha súčasných predávajúcich čo najviac maximalizovať cenu, pri ktorej sú ochotní z projektov exitovať. Bohužiaľ pre nedostatok prvotriednych produktov v ponuke, potenciálni investori presúvajú svoje aktivity na atraktívnejšie trhy. Na druhej strane však vidíme záujem menších lokálnych investorov, ktorí vyhľadávajú tzv. druhotné produkty s vyššou výnosnosťou, a to nielen v Bratislave ale aj v menších regionálnych mestách," hovorí Miroslav Barnáš, konateľ a vedúci oddelenia investičného poradenstva JLL.

Atraktivita jednotlivých segmentov, do ktorých sú investori ochotní investovať je viac menej vyvážená. Pri skladových, maloobchodných schémach ako aj pri kancelárskych nehnuteľnostiach triedy A registrujeme vyšší záujem investorov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo pri pozemkoch hlavne nad 1 milión eur je dopyt výrazne obmedzený.

„Faktory, ktoré ovplyvnia realitný trh v druhej polovici roka 2014 budú dostupnosť financovania, investorská aktivita v regióne CEE a geopolitická situácia na Ukrajine," dodáva Barnáš.

Úroveň výnosov

Na rozdiel od iných častí strednej a východnej Európy, na Slovensku v nadchádzajúcom období neočakávame významný pokles výnosov, a to najmä v dôsledku nedostatočného tlaku na predávajúcich. Aktuálne zostáva úroveň výnosov v najlepších lokalitách bez zmeny – kancelárie 7%, nákupné centrá 6,75%, priemyselné a logistické nehnuteľnosti 8,50%.