Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Varšava, Bratislava

Jones Lang LaSalle získala ocenenie pre najlepšiu retailovú agentúru v regióne strednej a východnej Európy

Už po štvrtýkrát v rade a po piatykrát celkovo


Jones Lang LaSalle získala ocenenie pre najlepšiu retailovú (maloobchodnú) realitnú agentúru roka 2013 v regióne strednej a východnej Európy. Táto cena sa udeľovala na slávnostnom galavečeri EuropaProperty CEE Retail Real Estate Awards, ktorý sa konal vo Varšave vo štvrtok 13. februára 2014. Porotu tvorilo viac ako 40 nezávislých odborníkov z radov developérov, majiteľov nehnuteľností, bánk a nájomcov maloobchodných priestorov, ktorí sú aktívnych v oblasti maloobchodu v regióne strednej a východnej Európy. 
 
Beatrice Mouton, vedúca oddelenia maloobchodných nehnuteľností Jones Lang LaSalle pre strednú a východnú Európu, hovorí: „Mame veľkú radosť predovšetkým preto, že Jones Lang LaSalle dokázala získať toto prestížne ocenenie už po štvrtýkrát v rade a piatykrát celkovo. Tento úspech jasne poukazuje na našu silnú pozíciu, dlhodobo výborné výsledky v regióne a zároveň je prejavom uznania tímu, ktorý sa venuje prenájmu maloobchodných nehnuteľností, ale taktiež kolegom, ktorí sa venujú oblasti investícií, oceňovaniu nehnuteľností, správe nehnuteľností a prieskumu trhu.“
Spoločnosť v súčasnosti prenajíma portfólio viac než 50 retailových projektov s celkovou plochou presahujúcou 2,2 mil. m2. Jones Lang LaSalle sprostredkováva prenájom plôch v najprestížnejších nákupných centrách v strednej Európe a zastupuje kľúčové medzinárodné značky, ktoré plánujú vstup na trh alebo expanziu. Ako jeden z popredných investičných poradcov v oblasti maloobchodných nehnuteľností poskytuje Jones Lang LaSalle strategické poradenstvo pri najdôležitejších predajoch a akvizíciách vrátane najväčšej samostatnej transakcie v roku 2013 v našom regióne – akvizícia Silesia City Center za približne 400 miliónov eur.
 
Slovenská pobočka pôsobí v oblasti maloobchodu hlavne v oblasti správy nehnuteľností. Okrem kancelárskych a industriálnych nehnuteľností zastrešuje aj správu obchodných centier a retailových parkov. Vo svojom portfóliu ma napríklad Shopping Palace Bratislava, multifunkčný komplex Centrál ako i ďalšie lokálne retailové projekty. Celkovo slovenskí tím správy nehnuteľností manažuje cez 240,000 m2  prenajímateľnej plochy pri celkovej hodnote majetku presahujúcej 250 mil. eur.

EuropaProperty Awards:
Každoročné udeľovanie cien CEE Retail Real Estate Awards Gala usporadúva združenie EuropaProperty a ide o poprednú udalosť tohto druhu v regióne. Šiesty ročník tejto súťaže sa konal vo Varšave a zúčastnilo sa ho viac než 400 odborníkov pôsobiacich na retailovom trhu.