Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Bratislava

Koniec roka 2013 sa niesol v duchu expanzií a renegociácií.

Trh priemyselných nehnuteľností vo štvrtom kvartáli 2013


​Po dodaní necelých 87,000 m2 v roku 2013 je celková plocha priemyselných a logistických priestorov na Slovensku, začiatkom roka 2014, na úrovni 1,223,811 m2. V rámci regiónu strednej a východnej Európy ide o štvrtý najväčší trh za prvým Poľskom, druhým Českom a tretím Maďarskom.

Štvrtý kvartál 2013 priniesol na slovenský industriálny trh 14,400 m2 nových priestorov (v treťom kvartáli bolo dodaných 32,000 m2), a to v rámci projektu VGP Park Malacky. Developer PointPark Properties stále pokračuje vo výstavbe druhej budovy v rámci parku PointPark Žilina s rozlohou 6,000 m2, z ktorých 2,400 m2 má zazmluvnených spoločnosť Geis a zvyšných 3,600 m2 sa stavia špekulatívne.

Celkový objem podpísaných nájomných zmlúv (predĺženia, nové nájomné zmluvy, renegociácie) dosiahol vo štvrtom kvartáli úroveň 86,610 m2, čo predstavuje značný nárast oproti 11,000 m2 v treťom kvartáli. Naďalej však prevládajú renegociácie, ktoré v tomto kvartáli tvorili 79% celkového objemu transakcií. Pri novo podpísaných kontraktoch sme zaznamenali mierny nárast z 10,000 m2 v treťom kvartáli na 18,135 m2 prenajatej plochy vo štvrtom kvartáli.

Najväčšou nájomnou transakciou bolo predĺženie zmluvy spoločnosti Samsung v Prologis Parku Galanta (58,000 m2). V rámci projektu  Bratislava Logistics Park, ktorý vlastní Falcon Fund sme taktiež zaznamenali predĺženie nájomného kontraktu o veľkosti 10,475 m2. Tento kvartál sa niesol predovšetkým v duchu expanzií súčasných priestorov nájomcov, a to v parkoch Autologistics Park Lozorno (6,500 m2), Prologis Park Bratislava v Senci (7,435 m2) a Logistics Center Prešov (1,700 m2).
Z celkového počtu podpísaných nájomných zmlúv, bolo približne 31% uzavretých v širšom bratislavskom regióne a kontrakt spoločnosti Samsung zabezpečil 67% podiel pre západné Slovensko.
 
Martin Stratov, vedúci oddelenia prenájmu priemyselných nehnuteľností Jones Lang LaSalle, hovorí: „Ako potvrdil štvrtý kvartál tohto roka, aj naďalej predpokladáme prevahu predlžovania kontraktov, a to hlavne z dôvodu súčasných nedostatočných možností na presídľovanie klientov. Zároveň  môžeme očakávať stavebnú aktivitu od developerov, ktorí sa budú snažiť odpovedať na požiadavky klientov týkajúcich sa možností expanzie.“
 
Miera neobsadenosti sa na konci roka mierne znížila z pôvodných 6,3% na súčasných 5,5%.  V súčasnosti je na Slovensku 67,800 m2 voľnej priemyselnej plochy, širšie okolie hlavného mesta stále ponúka najväčší objem (43,300 m2), nasleduje západné Slovensko (15,000 m2), východné Slovensko (8,500 m2) a stredné Slovensko (1,000 m2).

Stabilné nájomné tzv. prime headline nájmy dosahované v Bratislave, sa v súčasnosti pohybujú na úrovni 3,30 – 4,20 eur/m2/mesiac a 3,80 – 4,20 eur/m2/mesiac v Košiciach.