Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Novinky

Londýn, Bratislava

Európsky investičný trh - priemysel a logistika na vzostupe

1. - 3. kvartál 2013 - Dve tretiny celkového objemu investícií v Európe smerovali do sektora priemyselných a logistických nehnuteľností a prelomili hranicu 10 mld. Eur


​​- Objem priamych investícií dosiahol úroveň 10.2 mld. Eur, čo predstavuje 73% nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

- Všetky regióny zaznamenali medziročne zvýšenú investičnú aktivitu.

- Pokračuje znižovanie priamych výnosov (prime yields) na najväčších trhoch Európy.

- Do konca roka 2013 predpokladaný objem investícií do logistických a priemyselných nehnuteľností - na úrovni 14 - 15 miliárd Eur.

 

Momentum v investíciách do európskych priemyselných a logistických nehnuteľností pokračuje aj počas 3. kvartálu 2013. Preinvestovaných bolo viac než 4 mld. Eur (vyššiu hodnotu za kvartál sme zaznamenali v druhom kvartáli v roku 2006, a to 5.6 mld. Eur). Celkovo za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahol objem investícií úroveň 10.2 mld. Eur čo predstavuje 73% nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka a dokonca už teraz o 160 viac ako celkový objem investícií do tohto sektora v roku 2012.

S postupným posilňovaním svetovej ekonomiky, rastúcou dôverou investorov a zostrujúcou sa konkurenciou, Jones Lang LaSalle predpokladá, že do konca roka 2013 dosiahne celkový objem investícií do priemyslu a logistiky úroveň 14 mld. Eur - najvyšší objem investícií od roku 2007.

"Pre investorov je tento sektor zaujímavý predovšetkým rýchlou návratnosťou investície a rastom nových príležitostí, ktoré vychádzajú zo silného dopytu a dynamiky ponúk na nájomnom trhu," hovorí Toma Waite, vedúci oddelenia európskeho investičného poradenstva JLL.

Značne zvýšenú aktivitu sme zaznamenali vo Veľkej Británii (+35%, 3.1 mld. Eur) a v Nemecku (+26%, 1.6 mld. Eur), zatiaľ čo vo Francúzsku pozorujeme mierny pokles o 5% (0.9 mld. Eur).

Objem transakcií za prvé tri kvartály 2013 je už viac ako dvojnásobný v porovnaní s minulým rokom napr. v Rusku (770 mil. Eur). V regióne strednej a východnej Európy (CEE regióne) bolo počas prvých 9 mesiacov preinvestovaných 155 mil. Eur čo predstavuje takmer 30% nárast.

Martin Stratov, vedúci oddelenia prenájmu priemyselných nehnuteľností Jones Lang LaSalle Slovensko, dodáva: "Na Slovensku sme ku koncu tretieho kvartálu zaznamenali len jednu investičnú transakciu - odpredaj logisticko-výrobného areálu Krauss Maffei v Sučanoch pri Martine za približne 14 mil. Eur. V roku 2014 očakávame nárast investičnej aktivity keďže už dnes pozorujeme pozitivne signály zo strany potenciálnych investorov.

S neustálym rastom internetového obchodu, rastie aj záujem o logistické a priemyselné priestory, keďže investori chcú diverzifikovať svoje portfóliá a rozširovať tak svoje pôsobenie v rámci tohto sektora. približne dve tretiny investovaného kapitálu v otmto roku smerovalo do logistických a priemyselných nehnuteľností, čo len potvrdzuje, že sa tento sektor stáva etablovaným investičným sektorom.

Znižovanie priamych výnosov (yields) pri A-čkových logistických nehnuteľnostiach sme v 3. kvartáli zaznamenali na trhoch v Nemecku (-15 bps), Francúzsku (od -5 bps do -10 bps), Dublin (-25 bps) a vo vybraných regiónoch v rámci Veľkej Británie (-25 bps).