Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Naša oceňovacia kultúra

Naše hodnoty definujú kto sme, zdôrazňujú naše odhodlanie vychádzať v ústrety klientom a vedú nás pri všetkom, čo robíme. Očakávame, že sa naši zamestnanci budú riadiť nasledujúcim princípmi:

Služba klientom: Úspech našej spoločnosti meriame hodnotou, ktorú poskytujeme klientom.


Podpora našich zamestnancov:
Naši zamestnanci sú našim nejcennejším zdrojom.

Ašpirácia viesť: Snažíme sa všetko, čo robíme robiť na maximum, a to na všetkých trhoch, na ktorých sme aktívni.

Uvedené hodnoty sú podporené našou vierou v etiku, integritu a tímovú spoluprácu.

Tvrdo pracujeme na tom, aby sme udržali správnu rovnováhu a podporili tímovú spoluprácu. Naša schéma compensation & benefits je štrukturovaná tak, aby sa naši zamestnanci podieľali na našom úspechu. Aj keď odmeňujeme spoluprácu, existuje priestor pre časté a primerané individuálne odmeny.

Našú jedinečnú kultúru oceňujú experti z odboru i naši kolegovia. Sme:

  • jedinou realitnou firmou a správcom investícií na zozname magazínu Forbes „Platinum 400 Best Big Companies“ už tri roky po sebe
  • zaradení na zoznam „100 Best Corporate Citizens“ in United States podľa časopisu CRO
  • Nejlepším zamestnavateľom“ v rade lokalít celého sveta, a to napríklad v Chicagu,San Franciscu, Londýne, Írsku, Shanghai a Hong Kongu


Tento zoznam ocenení nie je zďaleka úplný a potvrdzuje čo sme dosiahli a aké silné je naše odhodlanie podporovať kultúru ocenení.​

Viac informacií o našom odhodlaní podporovať  životné prostredie, etiku a riadenie spoločnosti a miestnej komunity nájdete na našom webe Společenská zodpovednosť firmy.